Zasadnutie komisie zo dňa 13.03.2007

neuznášania-schopná
Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 13.03.2007
Zúčastnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
MUDr. Viera Satinská
Chýbajúci poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Milan ŠTEFANEC