Zasadnutie komisie zo dňa 13.05.2013

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2013-05-13
Zúčastnení poslanci:

Ing. Pavol BAXA
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Ospravedlnení poslanci:

Slavomír FREŠO
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ

Zápisnica a uznesenia: KOZIzapisnica.pdf KOZI20130513.pdf (PDF, 80 KB)