Zasadnutie komisie zo dňa 13.08.2012

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2012-08-13
Zúčastnení poslanci:

Slavomír FREŠO
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Neprítomní poslanci:

Ing. Pavol BAXA
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ

Zápisnica a uznesenia: KOZI20110320.pdf KOZI20120813.pdf (PDF, 715 KB)