Zasadnutie komisie zo dňa 14.02.2013

Komisia: Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Dátum konania: 2013-02-14
Zúčastnení poslanci:

Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ

Ospravedlnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Zápisnica a uznesenia:

KOSO.pdf KOSO20130214.pdf (PDF, 1,2 MB)