Zasadnutie komisie zo dňa 14.05.2007

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 14.05.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter Bokes, PhD.