Zasadnutie komisie zo dňa 14.11.2012

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2012-11-14
Zúčastnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA

Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Ospravedlnení poslanci:

Slavomír FREŠO

Zápisnica a uznesenia: KOZIzapisnica.pdf KOZI20121114.pdf (PDF, 575 KB)