Zasadnutie komisie zo dňa 14.11.2013

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2013-11-14
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Miloš DOMORÁK

Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci
PhDr. Štefan HOLČÍK
Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20131114.pdf (PDF, 139 KB)