Zasadnutie komisie zo dňa 15.03.2012

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2012-03-15
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Miloš DOMORÁK

PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Ján KRTA
Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20120315.pdf (PDF, 114 KB)