Zasadnutie komisie zo dňa 15.05.2013

Komisia: Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Dátum konania: 2013-05-15
Zúčastnení poslanci:

RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.

Ospravedlnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Zápisnica a uznesenia:

KOSO.pdf KOSO20130515.pdf (PDF, 539 KB)