Zasadnutie komisie zo dňa 16.01.2013

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2013-01-16
Zúčastnení poslanci:

Ing. Pavol BAXA
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Ospravedlnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Slavomír FREŠO

Zápisnica a uznesenia: KOZIzapisnica.pdf KOZI20130116.pdf (PDF, 938 KB)