Zasadnutie komisie zo dňa 16.01.2014

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2014-01-16
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Miloš DOMORÁK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci
PhDr. Štefan HOLČÍK
Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20140116.pdf (PDF, 143 KB)