Zasadnutie komisie zo dňa 16.03.2011

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2011-03-16
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Slavomír FREŠO
Zápisnica a uznesenia: KOZI20110316.pdf KOZI20110316.pdf (PDF, 29,82 KB)