Zasadnutie komisie zo dňa 16.06.2014

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2014-06-16
Zúčastnení poslanci:

Ing. Pavol BAXA
Slavomír FREŠO
Soňa PÁRNICKÁ

Ospravedlnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Zápisnica a uznesenia:

KOZIzapisnica.pdf KOZI20140616.pdf (PDF, 52 KB)