Zasadnutie komisie zo dňa 16.10.2013

Komisia: Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Dátum konania: 2013-10-16
Zúčastnení poslanci:

RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.

Ospravedlnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Zápisnica a uznesenia:

KOSO.pdf KOSO20131016.pdf (PDF, 65 KB)