Zasadnutie komisie zo dňa 17.04.2013

Komisia: Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Dátum konania: 2013-04-17
Zúčastnení poslanci:

RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ

Ospravedlnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Zápisnica a uznesenia:

KOSO.pdf KOSO20130417.pdf (PDF, 631 KB)