Zasadnutie komisie zo dňa 17.05.2010

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 17.05.2010
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Chýbajúci poslanci: Pavel GUNDEL
Ing. Milan ŠTEFANEC