Zasadnutie komisie zo dňa 17.09.2014

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2014-09-17
Zúčastnení poslanci:

Ing. Pavol BAXA
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Ospravedlnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Slavomír FREŠO

Zápisnica a uznesenia:

KOZIzapisnica.pdf KOZI20140917.pdf (PDF, 116 KB)