Zasadnutie komisie zo dňa 17.10.2012

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2012-10-17
Zúčastnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA

Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Ospravedlnení poslanci:

Slavomír FREŠO

Zápisnica a uznesenia: KOZIzapisnica.pdf KOZI20121017.pdf (PDF, 425 KB)