Zasadnutie komisie zo dňa 17.10.2013

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2013-10-17
Zúčastnení poslanci: Miloš DOMORÁK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci
Ing. Martin BORGUĽA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Neospravedlnení poslanci

Ing. Pavol BAXA

Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20131017.pdf (PDF, 62 KB)