Zasadnutie komisie zo dňa 18.03.2010

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 18.03.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ