Zasadnutie komisie zo dňa 18.03.2010

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 18.03.2010
Zúčastnení poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ