Zasadnutie komisie zo dňa 18.06.2012

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2012-06-18
Zúčastnení poslanci:

Ing. Pavol BAXA
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ

Slavomír FREŠO
Soňa PÁRNICKÁ

Ospravedlnení poslanci:

Ing. Kamil PROCHÁZKA

Zápisnica a uznesenia: KOZI20110320.pdf KOZI20120618.pdf (PDF, 72 KB)