Zasadnutie komisie zo dňa 18.06.2012

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2012-06-18
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Miloš DOMORÁK
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20120618.pdf (PDF, 286 KB)