Zasadnutie komisie zo dňa 18.09.2013

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2013-09-18
Zúčastnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Slavomír FREŠO
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Zúčastnení poslanci:

Ing. Pavol BAXA

Zápisnica a uznesenia: KOZIzapisnica.pdf KOZI20130918.pdf (PDF, 117 KB)