Zasadnutie komisie zo dňa 19.02.2014

Komisia: Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Dátum konania: 2014-02-19
Zúčastnení poslanci:

RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.

Ospravedlnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Zápisnica a uznesenia:

KOSO.pdf KOSO20140219.pdf (PDF, 79 KB)