Zasadnutie komisie zo dňa 19.03.2014

Komisia: Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Dátum konania: 2014-03-19
Zúčastnení poslanci:

RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.

Ospravedlnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Zápisnica a uznesenia:

KOSO.pdf KOSO20140319.pdf (PDF, 66 KB)