Zasadnutie komisie zo dňa 19.04.2007

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 19.04.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Viliam DENKO