Zasadnutie komisie zo dňa 19.05.2010

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 19.05.2010
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Marek ŤAPÁK