Zasadnutie komisie zo dňa 19.09.2012

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2012-09-19
Zúčastnení poslanci:

Ing. Pavol BAXA
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Ospravedlnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Slavomír FREŠO

Zápisnica a uznesenia: KOZIzapisnica.pdf KOZI20120919.pdf (PDF, 511 KB)