Zasadnutie komisie zo dňa 20.05.2010

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 20.05.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK