Zasadnutie komisie zo dňa 20.05.2010

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 20.05.2010
Zúčastnení poslanci: Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA