Zasadnutie komisie zo dňa 20.10.2010

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 2010-10-20
Zúčastnení poslanci: MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA