Zasadnutie komisie zo dňa 21.11.2013

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2013-11-21
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Miloš DOMORÁK
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci
Ing. Martin BORGUĽA
Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20131121.pdf (PDF, 1,1 MB)