Zasadnutie komisie zo dňa 22.03.2010

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 22.03.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK