Zasadnutie komisie zo dňa 22.10.2014

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2014-10-22
Zúčastnení poslanci:

Slavomír FREŠO
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Ospravedlnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA

Zápisnica a uznesenia:

KOZIzapisnica.pdf KOZI20141022.pdf (PDF, 63 KB)