Zasadnutie komisie zo dňa 23.06.2008

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 23.06.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA