Zasadnutie komisie zo dňa 23.10.2013

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2013-10-23
Zúčastnení poslanci:

Ing. Pavol BAXA
Slavomír FREŠO
Soňa PÁRNICKÁ

Zúčastnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Zápisnica a uznesenia: KOZIzapisnica.pdf KOZI20131023.pdf (PDF, 128 KB)