Zasadnutie komisie zo dňa 24.02.2014

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2014-02-24
Zúčastnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Slavomír FREŠO
Soňa PÁRNICKÁ

Neprítomní poslanci:

Ing. Kamil PROCHÁZKA

Zápisnica a uznesenia: KOZIzapisnica.pdf KOZI20140224.pdf (PDF, 83 KB)