Zasadnutie komisie zo dňa 25.03.2009

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 25.03.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Marek ŤAPÁK