Zasadnutie komisie zo dňa 25.05.2011

Komisia: Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Dátum konania: 2011-05-25
Zúčastnení poslanci: Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Zápisnica a uznesenia: KOSO20110414.pdf KOSO20110525.pdf (PDF, 30 KB)