Zasadnutie komisie zo dňa 25.06.2008

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 25.06.2008
Zúčastnení poslanci: MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA