Zasadnutie komisie zo dňa 25.10.2010

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 2010-10-25
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Zápisnica a uznesenia: zapisnicaFKMK_20101025.pdf zapisnicaFKMK_20101025.pdf (PDF, 22,8 KB)