Zasadnutie komisie zo dňa 25.11.2013

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2013-11-25
Zúčastnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Ospravedlnení poslanci:

Ing. Pavol BAXA
Slavomír FREŠO

Zápisnica a uznesenia: KOZIzapisnica.pdf KOZI20131125.pdf (PDF, 82 KB)