Zasadnutie komisie zo dňa 26.09.2012

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2012-09-26
Zúčastnení poslanci:

Ing. Pavol BAXA
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Ospravedlnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Slavomír FREŠO

Zápisnica a uznesenia: KOZIzapisnica.pdf KOZI20120926.pdf (PDF, 285 KB)