Zasadnutie komisie zo dňa 26.10.2010

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 2010-10-26
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA