Zasadnutie komisie zo dňa 26.11.2009

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 26.11.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Viliam DENKO
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Zápisnica a uznesenia: zapisnicaKFNM_20091126.pdf zapisnicaKFNM_20091126.pdf (PDF, 104,46 KB)