Zasadnutie komisie zo dňa 26.11.2009

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 26.11.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Zápisnica a uznesenia: zapisnicaKFNM_20091126.pdf zapisnicaKFNM_20091126.pdf (PDF, 104,46 KB)