Zasadnutie komisie zo dňa 27.01.2014

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2014-01-27
Zúčastnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Neprítomní poslanci:

Slavomír FREŠO

Zápisnica a uznesenia: KOZIzapisnica.pdf KOZI20140127.pdf (PDF, 71 KB)