Zasadnutie komisie zo dňa 27.02.2012

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2012-02-27
Zúčastnení poslanci: Miloš DOMORÁK
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20120227.pdf (PDF, 79 KB)