Zasadnutie komisie zo dňa 27.03.2007

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 27.03.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ